På High Tech High i Californien
Findes der skoler der emmer af kreativitet? Hvor eleverne altid...

Findes der skoler der emmer af kreativitet? Hvor eleverne altid indgår i meningsfulde og autentiske projekter og samtidig er i stand til at møde de uddannelsesmæssige standarder for faglige mål? Ja. Det gør der. Desværre ligger de på den anden side af jorden.

I september 2016 tog vi til Californien for at besøge High Tech High Skolerne i og omkring San Diego. Her mødtes jeg med min gode ven professor ved California Polytechnical University, department of Architecture, Mark Cabrinha for at tilbringe de næste 4 dage sammen rundt på de forskellige grund- og gymnasieskoler i High Tech Highs netværk af skoler.

Jeg har set mange skoler gennem min tid - både i Danmark og rundt om i verden. Men aldrig før har jeg været på skoler der så ud og lød som HTH. Særligt lyden slog mig. Der var en evig summen af liv overalt på skolen. Lyden af kreativitet og skabertrang. Gangarealerne lå aldrig øde hen som de gør på mange skoler store dele af dagen, fordi undervisningen på danske skoler for det meste stadig er henlagt til lukkede klasselokaler bag massive vægge. HTHs arkitektur var en semi-transparent arkitektur. Ikke at der ikke var vægge, for der var der. Masser. Og det er nødvendigt. Men mange vægge var lavet af glas og ikke af sten. Det betød i praksis, at man altid havde en følelse af fællesskab, at man var del af noget større og samtidig gjorde det let at få indblik hvad der foregik hvor.

HTH skolerne er kendt for at være STEM skoler (Science, Technology, engeneering and Math), men det som både skoleleder, lærere og elever fremhævede som det der gjorde skolerne unikke og inspirerende at være i, var deres tilgang og metode til læring; skolen var en ren projekt-baseret skole, der byggede deres undervisning på design-thinkning metoder og inquiry-based læringsprocesser.

Det betød i praksis at fagene oftest hang sammen og arbejdede sammen omkring et fælles projekt og et fælles mål. Et mål der altid var en konkret løsning på et givent problem. Og ofte et autentisk problem som eleverne selv havde observeret ude i verden. Således får vi skabt ejerskab til projektet, og tager udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og mulighed for identifikation med arbejdet.

En løsning der skulle produceres, om det så var en robot, en kampagne, en film, et teaterstykke, en bro, et affaldssorteringssystem. For nok brugte de, som en hel naturlig del af undervisningen i alle fag, de nye digitale teknologier, men de fremhævede samtidig vigtigheden af de analoge teknologier som fx. saksen og toiletrullen. En elev var fx ved at udvikle en app og i den proces var hans fortrukne materiale pap. For som jeg selv ofte har bemærket, de digitale teknologier bliver først rigtig interessante når de kobler sig til og udvider den analoge verden.

Digitale læringsportaler som vi ynder at bruge i den danske folkeskole er fra det perspektiv ganske uinteressante og det er min påstand, at de til trods for deres multimodalitet ikke afføder et synderligt større læringsoutput, end hvis emnet var blevet behandlet uden en digital portal.

Mark Cabrinha, professor phD i arkitektur

Mark Cabrinha, professor phD i arkitektur

Nok var det en skole der gjorde brug af den nyeste digitale teknologi, men de brugte ligeså meget analoge maskiner.

Nok var det en skole der gjorde brug af den nyeste digitale teknologi, men de brugte ligeså meget analoge maskiner.

Faglaboratorierne lå ud til store fællesarealer, med masser af plads til at bygge og mødes.

Faglaboratorierne lå ud til store fællesarealer, med masser af plads til at bygge og mødes.

© 2016 [RUMMETS SPROG]  Et rum kun indrettet på én ting: dialog. Her har elevernes deres ugentlige 'Socratic Seminars' hvor diskuterer aktuelle emner, personlige såvel som faglige med særligt fokus på argumentationsmetoder og dialogisk kommunikation

© 2016 [RUMMETS SPROG] Et rum kun indrettet på én ting: dialog. Her har elevernes deres ugentlige 'Socratic Seminars' hvor diskuterer aktuelle emner, personlige såvel som faglige med særligt fokus på argumentationsmetoder og dialogisk kommunikation

About Author
Rummets Sprog