Pædagogisk Læringscenter
‘NOVA’ – Dyvekeskolens nye læringscenter
Alle landets skolebiblioteker skal omdannes til pædagogiske Læringscentre (PLC) iflg. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. Men da dette er et læringsrum, der ikke tidligere har været at finde i dansk skolehistorie, er det sparsomt med konkrete, og gode eksempler. På den prisvindende folkeskole Dyvekeskolen på Amager, har vi i samarbejde med en gruppe af skolens lærere, udviklet hvad Pia Allerslev ved åbningen kaldte "essensen af læringscenter" - og dette uden at bygge nyt eller flytte vægge. Sigtet har været, at designe et rum der kunne gøre det let for lærerne at udvikle elevernes kritiske tænkning, kreativitet, entreprenørskab, [...]