arealoptimering
Skolen ved Søerne
Mange skoler - især i byerne, er ofte kendetegnet ved lange lige gange. Gange der i de fleste tilfælde blot fungerer som passive mellemrum der skal bringe eleverne fra A til B. Men gangarealerne, med deres mange kvadratmeter, rummer et stort potentiale for fungere som en udvidelse af de formelle læringsrum og gøres til aktive arealer der kan bruges direkte ind i den daglige undervisning. Fagene som designskabelon Skolen ved Søerne på Frederiksberg, er netop kendetegnet ved lange lige gange, der mere eller mindre stod tomme. Vi fik derfor til opgave at finde en løsning, hvor disse mange kvardratmeter kunne [...]