21centurylearning
‘NOVA’ – Dyvekeskolens nye læringscenter
Alle landets skolebiblioteker skal omdannes til pædagogiske Læringscentre (PLC) iflg. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. Men da dette er et læringsrum, der ikke tidligere har været at finde i dansk skolehistorie, er det sparsomt med konkrete, og gode eksempler. På den prisvindende folkeskole Dyvekeskolen på Amager, har vi i samarbejde med en gruppe af skolens lærere, udviklet hvad Pia Allerslev ved åbningen kaldte "essensen af læringscenter" - og dette uden at bygge nyt eller flytte vægge. Sigtet har været, at designe et rum der kunne gøre det let for lærerne at udvikle elevernes kritiske tænkning, kreativitet, entreprenørskab, [...]
På High Tech High i Californien
Findes der skoler der emmer af kreativitet? Hvor eleverne altid indgår i meningsfulde og autentiske projekter og samtidig er i stand til at møde de uddannelsesmæssige standarder for faglige mål? Ja. Det gør der. Desværre ligger de på den anden side af jorden. I september 2016 tog vi til Californien for at besøge High Tech High Skolerne i og omkring San Diego. Her mødtes jeg med min gode ven professor ved California Polytechnical University, department of Architecture, Mark Cabrinha for at tilbringe de næste 4 dage sammen rundt på de forskellige grund- og gymnasieskoler i High Tech Highs netværk af [...]